Ograde

 

Ograda je detalj u našoj okolini sa kojim se sre nemo na svakom koraku, i kao takva igra značajnu ulogu u uređenju prostora koji nas okružuje. U našem slučaju ograde uglavnom radimo od stare cigle i biber crepa sa kombinacijom detalja od starih predmeta ili kovanog gvožđa.Kao i u primeru oblaganja zidova i u varijanti ograde može se obložiti i restaurirati postoje a ograda ili uraditi nova.